torstai 15. maaliskuuta 2012

Tommy Wiren- Onnistu koirasi koulutuksessa

Aiheesta tulee kattava kirja, se asia tuli selväksi luennon aikana. Luennon aika alkoi loppua kesken, joten kaksi oleellista vikaa asiaa jäi huonon surkeille muistiinpanoille. En edes ehtinyt lukea niitä seinältä läpi, saati kirjoittaa. Onneksi oli videot kuitenkin, sai jonkinlaisen muistijäljen.
*muoks* kävin saman luennon 2013 seinäjoella ja täydennän tähän eri huomiot ja hieman eri asiasisällöt. Luento oli vuodessa jo muuntautunut selkeämmäksi. Tein lisäykset lähinnä punaisen värin lähettyville. 

Kouluttaja:
Ole valmis muuttamaan mielipidettäsi/päivittämään mielipiteitäsi. Se on ainut tie kohti toimintatavan muutosta. Jos ajatukset on lukittu uralleen, ei oppimista voi tapahtua.
Älä ota eläimen käytöstä henkilökohtaisesti. Se käyttäytyy aina oikein ja niin kuin se on rakennettu toimimaan. Koira tekee sen mitä sen eläimen vaistot sanovat kannattavaksi.
Voit ajatella koiran tilalle torilla lentelevän pulun. Lataatko sen toiminnoille odotusarvoja ja petyt jos se lentää poispäin kun kutsut sitä?
Millä tahansa tasolla harrastatkin: Sinusta tulee parempi kouluttaja, kun harjoittelet perusteita
Tee kouluttamisesta mahdollisimman yksinkertaista. Kun olet yksinkertaistanut, pohdi saatko siitä vielä yksinkertaisempaa. Mitä pelkistetympi asia on, sitä nopeammin koira tajuaa.

Tiedä mitä haluat ja tiedä mitä et halua. Pidä itselläsi selkeät mielikuvat.
Mieti mitä haluat koiran tekevän väärän toiminnon sijaan.
Ilman ihmisen mielikuvaa, se toteuttaa sen mitä itse haluaa.

Opeta ensin oikea toiminto. sitten huomioi/mieti
a) Mitä koira hyötyy tottelemisesta
b) Mitä koira hyötyy jos jättää tottelematta

Tarkkaile eläimen käytöstä:
- ylianalysointi voi viedä vaikeuksiin
- älä yritä ajatella kuin eläin, et osaa.
- jos olet vaikeuksissa - pysähty katsomaan eläimen käytöstä.

Koira elää hetkessä, sen ajatus on yleensä siinä asiassa mikä sen katseen edessä on. Kun kuvakulma ja näkymä vaihtuu, vaihtuu usein ajatuskin.


*lisäys 2013* Kouluttaminen on mekaaninen taito. 
Ärsyke/vihje- stimulation

-eläimet reagoivat ärsykkeisiin. Vältä ristiriitaisuuksia.
(ärsykkeitä esim näköärsyke, kuuloärsyke, hajuärsyke)

toiminnan seuraukset ehdollistuvat klassisesti.
-kaksi erillistä asiaa liittyvät yhdeksi eläimen mielessä.
-ärsykkeitä ovat käytöksen yhteydessä esiintyvät käskyt, vihjeet, ympäristö yms.
-pelko on aina klassista ehdollistumista.

Vahviste- reinforcement
-> käytöksen määrä kasvaa

vahvisteet ovat koiran toiminnan moottori
-eläin määrittelee vahvisteen
-vahviste lisää toimintaa
-vahvisteena toimii mikätahansa, mitä eläin tavoittelee

ajoitus-vahvistetiheys-kriteeri
 85% koulutuksen ongelmista johtuu ylläolevien asioiden ongelmista.

Vahviste on prosessi.
alla kuvaus:

aika --------->

tavoiteltu reaktio -reaktio1  -reaktio2 - reaktio 3 - reaktio 4 -lopulta palkkio


Kaikki reaktiot tavoitereaktion ja palkkion väliseltä ajalta vahvistuvat. Voimakkaimmin vahvistuu toiminta juuri ennen palkkion saamista.

Palkitse siis nopeasti toiminnan merkkaamisen jälkeen.

Leikkiminen vahvisteena
leikkiminen koiran kanssa
-toimii yleensä aika hyvin
-vaikea saavuttaa ärsykekontrollia
-tulisi aina olla kouluttajan hallinnassa (koira leikkii kouluttajan kanssa, ei rallaa yksin)
-jos tavoittelet ärsykekontrollia, käytä ruokaa. (keskittyminen ja vire oppimiseen parempi)

Sammuttaminen -extinction, non reinforcement
-> käytöksen määrä vähenee

-toimii parhaiten kun käytös on tuore
-käytöksellä ei ole pitkää vahvistehistoriaa
-vahvistettu vähemmän kuin korvaavaa käytöstä
-käytös voi voimistua ennen sammumista
- käytös voi spontaanisti palautua "ihmeparantuminen"

Rankaisu -punishment
-käytöksen määrä vähenee

-eläin määrittelee
-vähentää toimintaa
-ei opeta oikeaa tapaa toimia
-ajoitus ja voimakkuus kriittisiä
-voi olla myös sekundäärinen (ennen rankaisua annettu varoitus)

rankaisu on toiminnan vähentämistä

älä sekoita rankaisua ja väkivaltaa toisiinsa!!!

Kun osaat palkita, liikkua, "naksauttaa" ja saada demon eli toiminnan aikaan vahvistamalla...
vasta sitten tulee opetella rankaisua.

Positiivinen rankaisu (ei jatkuvaan käyttöön!!!)
käytä vain 1-3 kertaa ja ainoastaan tilanteissa missä käytös on vaarallinen jollekkin osapuolelle. Yli kolmen kerranmenevät positiiviset rankaisut lasketaan jo pelkoehdollistamiseksi, ja se on tuhmaa. Putkaa, linnaan vankeutta ja peili nenän eteen.


Yleistäminen -generalization
-> käytös toimii kaikissa ympäristöissä

-toista opittua asiaa kaikissa ympäristöissä joissa aiot pyytä käytöstä. (piha, lenkki, katu, metsä jne..)

Ajoitus -timing
-Vahviste tulee antaa täsmälleen halutun käytöksen aikana
-aina saat sitä mitä vahvistat
-tärkein taito kouluttajalle
-vaatii jatkuvaa harjoittelua
-yleisin koulutusvirhe (olla hidas)

(pieni viive-> osat jotain mitä et ajatellutkaan ostavasi)

Vahvista usein. Vähintään 12 vahvistetta minuutissa, kun asia on uusi.
-korkea vahvistetiheys

Kriteeri -criteria
-vain kriteerit täyttävä käytös palkitaan
- vain yhtä kriteeriä kerrallaan
-vain halutunlaista käytöstä
-teitkö maalin? vastaus on kyllä tai ei. eli onnistuitko koulutuksessa? Jos mutiset, on vastaus ei, ja silloin sinä kouluttajana suunnittelit huonosti ja epäonnistuit.
-muuta kriteeriä vaikeammaksi, kun kahden perättäisen harjoituksen onnistumisprosentti on 80% (ei enempää, koska se jo yleistää käytöksen sille tasolle mille se halutaan)(2012) Tunnekorrelaatio


PALKKIO
RANGAISTUS
+
positiivinen vahviste
++  lisätty palkkio =
tyytyväisyys, voimistuminen
positiivinen rankaisu
+- lisätty epämiellyttävää =
ahdistus, vältteleminen
-
negatiivinen rankaisu
-- menetetty palkkio =
turhautuminen, sammuminen
negatiivinen vahviste
-+ poistettu epämiellyttävä =
helpotus, voimistuminen
          


Naksutin, vedonestovaljaat, polkypyörän apupyörät -> kaikki ovat samalla lailla apuvälineitä, joista halutaan eroon jotta toiminta olisi välineestä riippumatonta. 

Menetelmiä ei kannata sekoittaa

- älä koskaan käytä fyysistä rankaisua ja palkkiota saman ärsykkeen, käytöksen ja käskysanan yhteydessä.

Vahviste on vahviste ainostaan jos se lisää koiran käytöstä. 


------------------------------------------------------------------------------

Kouluttajan oma toiminta:
kriteeri, ajoitus, vahvistetiheys, palkkion laatu ja suunta sekä koulutussuunnittelu


Koiralle opetettavat neljä perustaitoa
1. Lähellä pysyminen 2. Luopuminen, 3. Rauhoittuminen ja 4. Kohteiden käyttö
(kaikki ongelmat johtuvat jonkin osa-alueen uupumisesta tai vähäisestä toiminnasta)


Lähellä pysyminen
koira oppii:
-hakeutumaan lähelle
-tarkkailemaan ohjaajaa
-vastaehdollistuu ja siedättyy ympäristön ärsykkeisiin

Lähelläpysymisharjoitus
-valitse aluksi rauhallinen ympäristö
-älä puhu tai huutele koiralle
-pidä koira vapaana tai liinassa
-kulje rauhallisesti sinne tänne ja vältä polkuja tms selkeitä linjoja
-koiran kulkiessa ohi, pysähdy
-koiran kääntyessä katsomaan sinua, lähde nopeasti poispäin koirasta.
-palkitse koira sen saavuttaessa sinut
-älä piiloudu koiralta

Luopuminen
koira oppii
-luopumaan haluamistaan asioista
-erottamaan toiminann ja palkkion toisistaan
-keskittymään toimintaan tavoittelun sijaan
-"työmoraalin"

Luopumisharjoitus
-ota koiran haluama asia ja sulje se nyrkkiisi
-pidä kätesi koiran ulottuvilla ja anna koiran yrittää tavoitella palkkiota
-pidä kätesi paikoillaan, älä vie sitä koirasta poispäin
-odota hetkeä jolloin koira vetää kuononsa poispäin, vilkaisee muualle eli tekee jotain muuta kuin tavoittelee
-palkitse koira välittömästi sillä hetkellä kun se ei tavoittele palkkiota

(ensin namista luopuminen, sitten käskystä lelusta luopuminen.. videolla oli koira joka peruutti pois namilta ja nami tippui kuppiin käden alle. Myöhemmin se leikki tennispallolla ja vihjesanasta irrotti saadakseen namin)

Paikalla pysyminen
koira oppii
-hoitotoimenpiteet
-pysäyttäminen
-omalle pedille rauhoittuminen
-ovista kulkeminen
-matkustaminen

Paikallapysymisharjoitus
-opeta istu tai maahan käytös
-vahvista ruoalla ja rauhallisella silityksellä.
-nosta käytöksen kestoa pikkuhiljaa muutamaan sekuntiin.
-Ala varovasti lisäämään häiriötä. Huolehtien että käytös säilyy.
-lisää vaihtelevasti etäisyyttä koiraan.
-harjoittele erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
-kasvata harjoituksen kestoa ja etäisyyttä ensisestään esim poistumalla näkyvistä.
(videolla koiraa häiriköitiin oman ohjaajan toimesta elein, palloin, namein , liikkein ja koira pysyi kaikessa häiriössä)

Kohdetyöskentely

-alku kaikelle
-tulee toimia aina ja kaikkialla
-kaikissa tilanteissa

Ota koiralle merkityksetön kohde käteesi ja tuo se lähelle koiraa.
-älä liikuta tai houkuttele sillä.
-opettele ennakoimaan ja palkitse jokainen lähestyminen kohteeseen.
- ole täsmällinen ja anna palkkio läheltä kohdetta.
-Jokainen "oikea" kosketus palkitaan.

( videolla rotikka koski kosketuskeppiä ja samalla kun haki palkkion, kosketuskeppi siirrettiin eri kohtaan.
toisella videolla ohjaajan käden tönäiseminen toimi kosketuskepin tapaan.
kolmannella videolla koira koski kerran kosketuskepin palloa, seuraavaksi palloa pidettiin hetken tuolin reunassa kiinni ja koira koski siihen, kosketuskeppi jätettiin pois ja koira siirsi kosketuksen tuoliin. )

-------------
JOS ET TIEDÄ KYSY ELÄIMELTÄ
-jos et tiedä mikä toimii palkkiona, kysy eläimeltä
-jos et tiedä mitä eläin osaa, kysy eläimeltä
-jos haluat faktaa, kysy eläimeltä
-jos haluat MIELIPITEEN kysy ihmiseltä


*lisäys 2013 muoks* 
kävin saman luennon toiseen kertaan ja päivitänkin tänne hajanaisia huomioita. Nyt sain kopioitua harjoituksetkin kokonaisuudessaan. 


Bob Bailey
If the animal isn`t learning quickly, then you`re not doing it right.

If you feel emotional, STOP TRAINING!

Jos tekee mieli miettiä että mitä kana ajattelee, ei se ole hyödykästä. Eläin toimii kuten vaistot sanoo.

Ei säälipalkkaa "hyvästä yrityksestä" vaatimustaso niin alas että koira voi tehdä nopeasti 10 onnistunutta suoritusta samanlaisena. 


Click for the action -treat for the position.


Koira oppii parhaiten jos ns. sisätreenissä on kerralla yksi toiminto ja pihatreenissä yksi joka on yleistyskiertueella. Oppii montaakin yhtäaikaa, mutta se aina hidastaa oppimista ja ns. pyyhkii jo kirjoitetusta eli opitusta pari viimeistä asiaa yli, kun vaihtaa lennosta asiaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti