keskiviikko 10. lokakuuta 2018

tokoihmisparka rallytokoilee -Mikä kaikki on NOU NOU!

tokoihmisparka rallytokoilee
 -Mikä kaikki on NOU NOU!
eli virheet4.3 Mahdolliset Virhepisteet suorituksista ovat -1 / -3 / -10 ja hylätty.

 Yhdellä kyltillä voi saada virheen samasta virhetyypistä vain kerran (poikkeuksena -3 UUSI).


 Yhden pisteen virheet


Ohjaajavirhe (OV)

-Tehtävä suoritetaan väärässä kohdassa tai liian kaukana kylttitelineeseen nähden.
-Ohjaaja suorittaa tehtävän vinossa tai muuten epätarkasti.
-Ohjaaja astuu kylttitelineen, merkin tai houkutuksen yli.

Hidas tempo (TEMPO)

Koirakko kulkee tai suorittaa tehtävän hitaasti korkeintaan kolmen askeleen ajan.

Epätarkasti suoritettu tehtävä (TVÄ)

Koira tai koirakko suorittaa tehtävän vastahakoisesti tai epätarkasti korkeintaan kolmen askeleen ajan.

Puutteellinen yhteistyö (PY)
Koiran huomio on muualla kuin ohjaajassa tai tehtävässä korkeintaan kolmen askeleen ajan.

Ohjaaja tai koira koskettaa ratatarviketta (KYL)

Koira tai ohjaaja koskettaa kylttitelinettä, merkkiä tai estettä.
 (Koiran hännän koskettaessa em. esineitä virheitä ei tule.)

Taluttimen kiristyminen (TAL)

-Hihnan lukon nouseminen yli 90 astetta ylöspäin.
-Valjaissa lukon nouseminen irti selästä.

 Kontrollin puute (KONTR)

- Koira estää tai häiritsee ohjaajaa
- koira kulkee ohjaajan kulkulinjalle
- nojaa ohjaajaan, tönii ohjaajaa
- astuu ohjaajan varpaille / hyppää ohjaajaa vasten.

 Koira pois asennosta (AS)

-Koira on yli 50 cm:n päässä liian edessä, takana tai sivulla ohjaajaan nähden koiran seuratessa, istuessa, seistessä tai maatessa.
-Koira istuu pelkillä takajaloillaan.

Erittäin vino asento, yli 45° (VINO)

-Koira istuu, seisoo, makaa tai liikkuu yli 45 astetta vinossa ohjaajan sivulla tai edessä.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Kolmen pisteen virheet

Ohjaajavirhe (OV)
-Ohjaaja suorittaa tehtävän epätarkasti.
-Hihnalla ohjaaminen tai liioiteltu ohjaus / käskytys.
- Ohjaajan ylimääräinen apuaskel alokasluokassa ja avoimessa luokassa.

Hidas tempo (TEMPO)
-Koirakko kulkee tai suorittaa tehtävän hitaasti yli kolmen askeleen ajan.

 Epätarkasti suoritettu tehtävä (TVÄ)
- Koira tai koirakko suorittaa tehtävän epätarkasti.

 Puutteellinen yhteistyö (PY)
- Puutteellinen yhteistyö yli kolmen askeleen ajan.

 Kaadettu ratatarvike (KYL)
- Ohjaaja tai koira kaataa kylttitelineen tai merkin.
( Koiran hännän kaataessa em. esineitä virhettä ei tule.) Koirakon on jatkettava ratasuoritusta kaatuneesta ratatarvikkeesta huolimatta.

Kova komentaminen (KOV)
-Liian kovaääninen koiran komentaminen tai uhkaavat eleet.

Kontrollin puute (KONTR)
-Koira hyppii.
-Koira karkaa hetkellisesti pysyen kehässä, mutta ohjaaja saa nopeasti kutsuttua koiran takaisin luokseen.
- Koira koskee houkutukseen.

Jatkuva haukkuminen (HAU)
-Koira haukkuu tai ääntelee yli kolmen askeleen ajan.

 Tehtävän uusiminen (UUSI)
-Tehtävän saa uusia radan aikana korkeintaan kaksi kertaa.
 Uusiminen tulee ilmoittaa tuomarille ennen uusintasuoritusta.


^^^^^^^^^^^
Kymmenen pisteen virheet
Ohjaajavirhe (OV)
-Ohjaaja koskee koiraan
-juoksee radalla muulloin kuin tehtävän salliessa
-pudottaa hihnan radan suorituksen aikana.
-Ohjaaja koskee ratatarvikkeisiin siirtääkseen tai nostaakseen niitä.

Hidas tempo (TEMPO)
-Pitkäaikainen hidas tempo.

Väärin suoritettu tehtävä (TVÄ)
-Koira tekee ylimääräisiä liikkeitä (huom perusasento! jos liike ei sitä vaadi)
-koira tekee liikkeitä väärään suuntaan
-koiran rintamasuunta on yli 90 astetta vino
-Koira koskee houkutukseen useammin kuin kerran
-Koira ottaa jotain suuhunsa
-Koira menee ohi esteestä
-koira kääntyy takaisin putkesta
-koira hyppää siivekkeen tai putken yli
-koira hyppää siivekkeen läpi tai putken päälle
-Ohjaaja ottaa virheellisen määrän askeleita
-Ohjaaja, koira tai koirakko kulkee kylttitelineen tai merkin väärältä puolelta.
-Koira liikkuu asennonvaihdoissa pois paikaltaan.
-Käännös suoritetaan täysin eriaikaisesti (paitsi tehtävät 44 ja 93)
-Tehtävä suoritetaan radalla vasta kylttitelineen jälkeen (paitsi tehtävät ALO 15 ja AVO49).
-Uusimisen yhteydessä ohjaaja ei tee uutta lähestymistä tehtävään.

Puutteellinen yhteistyö (PY)
- Pidempiaikainen puutteellinen yhteistyö.

Estevirhe (ESTE)  ESTE-virhettä ei voi uusia.
- Koira pudottaa hyppyesteen riman
-koira ponnistaa tottelevaisuuskokeissa käytettävältä esteeltä.


^^^^^^^^^^^^^^
Ja näillä hylätään suoritus
Poistuu kehästä (POIS)
- Koira tai ohjaaja poistuu kehästä kilpailusuorituksen aikana (esim. koiran kuono tai yksikin tassu käy maassa kehänauhan ulkopuolella).
[Kehään saapumisen yhteydessä kehästä poistumiseksi ei lasketa tilannetta, jossa koirakko on määrätietoisesti tulossa kehään, mutta esim. koiran takajalat lyhytaikaisesti menevät kehänauhan ulkopuolelle.]

Ratavirhe (TVÄ)
-Koirakko aloittaa ratasuorituksen ilman tuomarin antamaa lähtölupaa.
- Koirakko ohittaa tehtävän
-Koirakko ei yritä tehtävän suoritusta.
- Koirakko suorittaa tehtäviä väärässä järjestyksessä
-Koirakko kulkee kylttitelineiden väärältä puolelta.
- Ohjaaja uusii kolmannen kerran tehtävän.
- Ohjaaja ei ilmoita tuomarille uusimista.
- Ohjaaja pudottaa, näyttää, ottaa esille, antaa koiralle lelun, ruokaa tms. kehäalueella.
- Koirakko ei noudata rally-tokon sääntöjä tai kilpailuohjetta.

 Kaataa esteen tai suorittaa sen väärästä suunnasta (ESTE)
- Ohjaaja tai koira kaataa esteen
- koira suorittaa esteen väärästä suunnasta
-alittaa esteen
- suorittaa esteen väärään aikaan radalla

Talutin jatkuvasti kireällä (TAL)
- Lukko ei laskeudu alle 90 asteen useamman tehtävän aikana.

Kontrollin puute myös haukkuminen (KONTR)
- Sujuvaa kilpailusuoritusta häiritsevä kontrollin puute
-Sujuvaa kilpailusuoritusta häiritsevä jatkuva haukkuminen.

Jatkuvasti poissa asennosta (AS)
- Koira seuraa jatkuvasti yli 50 cm liian edessä, takana tai sivulla ohjaajaan nähden.

 Tarpeiden tekeminen kehässä (TARP)
-Koira tekee tai yrittää tehdä tarpeensa kehässä


Kilpailusuorituksen hylkäämisen syitä ovat myös esimerkiksi
- ulkopuolinen apu (älä puhu tai vastaa kenellekään kun olet kehänauhojen sisällä)
-lelujen, makupalojen tai muiden palkkaamiseen tarkoitettujen välineiden käyttäminen kehässä
-kehästä poistuminen kytkemättä koiraa.
-------------------------------------------------------------------

Vähennykset kokonaisvaikutelmasta

 Tuomari arvostelee koirakon yhteistyötä ja vähentää puutteellisesta suorituksesta 0–10 pistettä. Vähennyksiä voivat aiheuttaa esimerkiksi koiran ankara käskyttäminen, koiran yhteistyöhaluttomuus, hallinnan puute kilpailukehässä tai koiran haukkuminen ja muu ääntely.


-----
Muuta

-Ohjaaja ei saa käyttää ruoka- tai lelupalkkaa kehässä, vaikka suoritus olisi keskeytetty.
-Ohjaaja ei saa koskea koiraan ratasuorituksen aikana. (Ohjaajan on kuitenkin sallittua koskea koiraan ennen ratasuorituksen alkamista sekä ratasuorituksen suoritusajan päätyttyä. Ennen lähtölupaa ohjaaja saa korjata koiran asentoa myös koskemalla koiraan.)
-Koiraa ei saa kantaa kehässä  (huom eikä kehästä ulos)
- Kehään saapunut koirakko saa poistua kehästä vasta oman kilpailusuorituksensa jälkeen.
- Koiran tulee osoittaa selvää halua noudattaa ohjaajan käskyjä ja ohjausta sekä suorittaa liikkeet hallitusti.
- Katsekontaktia ei vaadita koirakon ratasuorituksen aikana.
-Koiran suoritusta arvioitaessa tulee ottaa huomioon koiran yksilöllinen temperamentti.
-Ratasuorituksen aikana arvostellaan tehtävien lisäksi niiden välinen seuraaminen.
-Tehtävien välillä tapahtuvat virheet merkitään sen tehtävän kohdalle, jota koirakko on lähestymässä.

Koiran ohjaaja voi halutessaan keskeyttää ratasuorituksensa.

 Tuomari voi tarvittaessa keskeyttää koirakon kilpailusuorituksen.
Keskeytyksen syitä voivat olla esimerkiksi
-osaamattomuus
-koiran karkaaminen
-hallitsematon käyttäytyminen,
-jatkuva haukkuminen
-koiran tai ohjaajan loukkaantuminen.

Mikäli kilpailuun osallistuva henkilö käyttäytyy kilpailussa sopimattomasti tai epäurheilijamaisesti, esimerkiksi
-toimii vilpillisesti
-on päihtyneenä
-arvostelee tuomaria
-käsittelee omaa tai toisen koiraa epäasiallisesti tai aggressiivisesti

tulee tuomarin sulkea asianomainen henkilö pois kilpailusta. Kilpailusta poissuljettu osallistuja menettää kaikki kilpailun aikana saavuttamansa tulokset.


Koiralla on oltava tavallinen, sileä, kankainen tai nahkainen kaulain tai valjaat.
Vedonestovaljaita tai valjaita, joissa hihna kiinnitetään koiran rintaan, ei saa käyttää. Ketjukaulaimia, puolikuristavia tai kuristavia kaulaimia, kiinteää panta-talutinyhdistelmää, noutajatalutinta tai kelatalutinta ei saa käyttää. 

Hihna tulee laittaa pois näkyvistä tai kiinnittää ohjaajan olan tai molempien olkien yli niin, että se ei häiritse ratasuorituksen tekemistä. Koiralla ei saa rata-alueella olla päällä mitään muuta kuin sääntöjenmukaiset varusteet. Turkinkiinnikkeet ovat sallittuja pään alueella.

---

 Uusimisen arvostelu Uusiminen nollaa kaikki vähennykset kyseessä olevaan tehtävään liittyen, poikkeuksena voimaan jäävät -3 KYL, -3 UUSI, -10 ESTE, karkaamisesta johtuva -3 KONTR, kokonaisvaikutelmaan vaikuttavat virheet (esim. KOV, HAU ja PY) sekä hylkäävät virheet.

----Ei kommentteja:

Lähetä kommentti