Toko perustan luominen


Koira opettelee kaikkia luokkia

etenemisjärjestys
kohdat 1-6

1. Liikkeisiin liittyvien perusvalmiuksien opettaminen
(Tekniikka->käskyn merkitys)

Perusasiat
-
Paikallaolot istu, maahan kesto+etäisyys+piilo

-
perusasento myös tulot eri kulmista ja pysyminen
(kontakti, perusasento liikkeessä → seuraaminen + käännökset + vauhdit)

-Seisominen paikalla, liikkeessä, leikistä, viereltä, luoksetulosta, poispäin juoksusta, kaikki tilanteet

-
Istuminen paikalla, liikkeessä,leikistä, viereltä,( luoksetulosta, poispäin juoksusta, kaikki tilanteet)

-
Maahanmeno paikalla, liikkeessä,leikistä, viereltä, luoksetulosta, poispäin juoksusta, kaikki tilanteet
-M-S-I myös kaukokäskyinä

-Kapulan pito, poimiminen, luovutus, liike
Tärkeää yleistä:
-
Häiriöt perusasento+istu+maahan+seiso+ (myöhemmin seuruu+ muut liikkeet)
-
Takaosan käyttö peruutus, takaosakäännökset (myös laatikon päällä) , kurre, peruuttaminen sohvalle, mäkeen, peruutus vierellä, peruutus pujotellen
-
Target hakeutuminen + pysyminen
-
kiertäminen vasen+ oikea + etäisyys
-leikkiminen

Kivaa ylemmistä luokista:
-
Nenätyöskentely (tunnarikapula yhden piilotus) kapulan pito + palautus
-Ruutu hakeutuminen + paikka + pysyminen (motivaatio + tekniikka)
-
Merkki hakeutuminen oikeaan paikkaan + vauhti + tasapainopisteen hakeminen
-
Ohjatun suunnat esim ruokakupeilla, leluilla, lopulta kapuloilla
-
Hyppy ylitys molempiin suuntiin
2. Liikkeiden osien opettaminen 


 Liikkeiden välit


Luoksepäästävyyden osat
-perusasennossa istuminen
-häiriö

Paikallaolon osat
-perusasento
-sivulla maahanmeno
-maassa pysyminen (ohjaaja näkyvissä/piilossa)
-paluu koiran luo/taakse + koiran luo
-maasta istumaan nouseminen
EVL yksittäin alas/ylös käskytykset + liikkuva ihminen
  Paikallaolo istuen osat
-perusasento
-istumassa pysyminen (ohjaaja piilossa)
-ohjaajan paluu koiran luoSeuraamisen osat
-perusasento ja sivulletulo
-liikkeellelähtö
-pysähtyminen
-suora seuraaminen
-käännökset paikalla ja liikkeessä
-täyskäännökset paikalla ja liikkeessä
-nopeudenmuutokset (paikalla-hidas-normaali-juoksu)
-katsekontakti
-sivuaskeleet
-peruuttaminen
-häiriö (ihmiset, koirat, seinät, esteet, kehänauhat, äänet, ruoka, käskyt)


Luoksetulon osat alo+avo
-perusasento alussa ja lopussa
-paikallaolo istuen
-luoksetulo (avo seisahtuminen, pysyminen, luoksetulo)
-istuminen sivulle perusasentoon

VOI/EVL luoksetulo
perusasento alussa ja lopussa
-maahanmeno viereltä+paikallaolo
-luoksetulo
-pysähtyminen seisomaan
-luoksetulo
-maahanmeno
-luoksetulo
-hakeutuminen perusasentoon

Jäävien osat alo/avo/voi
-perusasento
-seuraaminen
-maahanmeno/
seisahtuminen (voi istuminen)
-maassa/seisomassa pysyminen(voi istumassa pysyminen)
-ohjaajan paluu koiran luo (avo+ voi paluu taakse+ siitä vierelle)
-istumaan nouseminen ohjaajan palattua

Z osat
-perusasento
-seuraaminen
-seisominen, istuminen, maahanmeno,
-käsketyssä asennossa pysyminen kun ohjaaja kävelee
-ohjaajan paluu luo + mukaanotto seuramaan vauhdista
-perusasento

*1. seiso-istu-maahan
*2. seiso-maahan-istu
*3. istu-seiso-maahan
*4. istu-maahan-seiso
*5. maahan-seiso-istu
*6. maahan-istu-seiso
(treeneissä myös tyhjä väli)

Ruudun osat
perusasento
VOI lähettäminen ruutuun
EVL -lähetys merkille-merkille seisahtuminen käskystä-lähettäminen ruutuun vasen-oikea
-ruudussa käskystä seisominen + käskystä maahanmeno
-luoksetulo seuraamaan
-perusasento

Noutamisen osat
-perusasento
-lähtö noutoesineen perään
-noutoesineen ottaminen
-noutoesineen palauttaminen perusasentoon
-irrottaminen
-perusasento

Ohjattu nouto EVL
-perusasento
-lähettäminen merkille
-merkillä seisominen käskystä
-lähettäminen osoitettuun suuntaan noutamaan (vasen-oikea)
-noutaminen
-suora palauttaminen
-perusasento
-irrottaminen + perusasennossa pysyminen

Hypyn osat alokasluokassa(+ avoimessa)
-perusasento
-irtaantuminen hypyn yli
-hypyn takana seisominen (avo
hypyn takana istuminen)
-seisomassa pysyminen (avo, istumassa pysyminen)
-istuminen ohjaajan mentyä koiran luokse (avo -kutsuhyppy)
-perusasento

Hyppynouto
-perusasento
-paikallaistuminen heiton ajan
-irtaantuminen hypyn yli
-noutaminen
-paluuhyppy kapulan kanssa (puu/metalli)
-perusasento
-irrottaminen+ perusasennossa pysyminen

Tunnistusnouto (tunnarikapuloiden virallinen väli 25cm)
-perusasento
-paikallaistuminen esineen tuomisen, ottamisen ja paikalleviennin ajan
(VOI pa, liikkuri tuo kapulan. Ohjaaja merkkaa/hajusta sen, kääntyy käskystä, ojentaa liikkurille, liikkuri vie, käskee kääntymään, käskyttää antamaan noutokäskyn )
(ELV pa, kapula annetaan, hajustetaan, annetaan pois, käännytään, käännytään takaisin, käskytetään koiraa noutamaan)
-esineen etsiminen
-palautus
-perusasento
-irrottaminen esineestä +perusasennossa pysyminen

Kaukokäskyjen osat
-perusasento
-koira sivulla maahan
-koiran jättö ja paikallamakuu
-käskeminen istumaan-maahan-seisomaan muutamaan kertaan, lopuksi maahan
-paluu koiran luo
-perusasento

vaihdot
istu-seiso
seiso-istu
maahan-seiso
seiso-maahan
istu-maahan
maahan-istu 


istu – seiso – maahan – seiso – istu – maahan
seiso – istu – maahan – istu – seiso – maahan
seiso – maahan – istu – seiso – istu – maahan
istu – maahan – seiso – istu – seiso – maahan
istu – seiso – istu – maahan – seiso – maahan
seiso – istu – seiso – maahan – istu – maahan


 

3. kokonaisen liikkeen kasaaminen kokoon
Ketjutus alkaen edestä, takaa, keskeltä. Itselle luontaisin etuperinketjutus.

4. liikekokonaisuuksien tekeminen yksitellen

5. liikekokonaisuuksien peräkkäin suorittaminen
* yhden helpon liikkeen teko H
*yhden vaikean liikkeen teko V
*kaikkien luokan liikkeiden teko erillisinä liikkeinä H ja V
* kaksi helppoa peräkkäin H+H
*vaikea + helppo V+H
*Kaikkien yhdistäminen H+H, H+V, V+V, V+H
* kolmen helpon yhdistäminen
*vaihtelevasti kolme liikettä
* useiden liikkeiden tekeminen

Kokoajan rinnalla vaihtelu treeneihin
-
palkitseminen, palkan muoto, tiheys, lyhyt vs. pitkä suoritus, palkan antotapa, palkan antopaikka
-Osat vs. liikekokonaisuudet, kokonainen liike vai osia, yksi vai monta,
-ohjaajan asento+ liike,  apueleet vai ei
-ohjaajan etäisyys
-fyysiset ohjaimet , hihna, seinät, esineet
-treenipaikka, kenttä, halli, kaupan parkkis, häiriö/rauhallinen
-häiriöt ohjaajan aiheuttamat, ympäristön aiheuttamat, muut eläimet, muut ihmiset
Extrana temppuradat/kuunteluharjoitukset 

6. kokonainen koesuoritus, (möllitokot) Tokosäännöt täällä


Alokasluokka.............................................Kerroin.....Pisteet

1. Luoksepäästävyys............................................1...........10
2. Paikalla makaaminen.......................................3...........30
3. Seuraaminen kytkettynä..................................2...........20
4. Seuraaminen taluttimetta.................................4...........40
5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä............2...........20
6. Luoksetulo.......................................................3...........30
7. Seisominen seuraamisen yhteydessä...............2...........20
8. Estehyppy........................................................2...........20
9. Kokonaisvaikutus............................................1...........10
.................................................................yht. 20........200Avoin luokka.................................................Kerroin.....Pisteet
1. Paikalla makaaminen.........................................3...........30
2. Seuraaminen taluttimetta....................................2...........20
3. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä...............2...........20
4. Luoksetulo..........................................................3...........30
5. Seisominen seuraamisen yhteydessä..................2...........20
6. Noutaminen........................................................2...........20
7. Kauko-ohjaus.....................................................3...........30
8. Estehyppy...........................................................2...........20
9. Kokonaisvaikutus...............................................1...........10
....................................................................yht.20........200
Voittajaluokka....................................................Kerroin......Pisteet
1. Paikalla makaaminen...............................................4............40
2. Seuraaminen taluttimetta.........................................4............40
3. Istuminen seuraamisen yhteydessä..........................3............30
4. Luoksetulo...............................................................4............40
5. Lähettäminen määrätylle paikalle ja luoksetulo......4............40
6. Noutaminen esteen yli hypäten ..............................2............20
7. Metalliesineen noutaminen.....................................2............20
8. Tunnistusnouto........................................................4............40
9. Kauko–ohjaus..........................................................4............40
10. Kokonaisvaikutus..................................................1............10
.........................................................................yht. 32.........320
Erikoisvoittajaluokassa suoritetaan FCI:n hyväksymän, kulloinkin voi­massaolevan kansainvälisen tottelevaisuuskoesäännön liikkeet ja nou­datetaan sen suoritus- ja arvosteluohjeita. Liikkeet ja kertoimet ovat Voimassa 1.1.2011 - 31.12.2015 EVL Säännöt täällä

Erikoisvoittajaluokka ..........................................................................Kerroin......Pisteet
1. Istuminen ryhmässä 2 min. ........................................................................3............30
2. Paikalla makaaminen häirittynä 4 min........................................................2............20
3. Vapaana seuraaminen..................................................................................3............30
4. Seisominen, istuminen ja maahanmeno seuraamisen yhteydessä...............3............30
5. Luoksetulo, seisominen ja maahanmeno.....................................................4............40
6. Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo...................4............40
7. Ohjattu noutaminen.....................................................................................3............30
8. Metalliesineen noutaminen esteen yli hypäten........................................ ...3............30
9. Tunnistusnouto............................................................................................3............30
10. Kauko–ohjaus...........................................................................................4............40 ............................................................................................................yht. 32.........320


Tässä ajattelun pohjana käytetty Pipan vihkoja sekä kaverin lainaamia kurssimuistiinpanoja.. noin niin kuin mm.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti